Vänsterpartiet Kinda - Ydre Blogg

Aktuellt i Kinda-Ydre

Vänsterpartiet i Kinda- Ydre har medlemsmöte en gång per månad. Alla intresserade är välkomna att delta, också de som inte är medlemmar.  Vi deltar i kommunens nämnder och följer kommunpolitiken. Vi intresserar oss också...

Svar på motion om Äldrefond i Kinda

Vid kommunfullmäktiges februarisammanträde besvarades Björn Morells motion om att inrätta en äldrefond. Bakgrud: ”Björn Morell (V), föreslår i en motion att Kinda kommun inrättar en äldrefond för att finansiera de ökade kostnader som kan...

Äldrefond

På kommunfullmäktiges möte den 25 november lade Vänsterpartiet fram en motion om inrättande av en äldrefond: Inrätta en äldrefond ‐ motion (V) Bakgrund Björn Morell (V) föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheten att...

Motion om energibesparing besvarad

På kommunfullmäktiges möte den 30 september besvarades en motion av Björn Morell (V) om energibesparingar. Fullmäktige biföll inte utan valde att ”besvara” med hänvisning till vad som redan görs, något Björn tyckte var ett...