Aktuellt i Kinda-Ydre

Vänsterpartiet i Kinda- Ydre har medlemsmöte en gång per månad.

Alla intresserade är välkomna att delta, också de som inte är medlemmar.  Vi deltar i kommunens nämnder och följer kommunpolitiken. Vi intresserar oss också för hur det ser ut i världen.

Våra diskussioner rör både praktiska spörsmål och ideologiska frågor.

Frågor som diskuteras i Kinda, för tillfället, är en ny brandstation, och en  ny idrotts hall. Vänsterpartiet har valt att, i första hand, prioritera en ny brandstation. Den viktigaste frågan för oss inom vänstern, på det lokala planet, är  att komma igång med att producera nya bostäder med hyresrätt. Det behövs hyresbostäder i olika storlekar. Äldre som bor i villa önskar i bland att få ett enklare boende. Ungdomar behöver smålägenheter när det lämnar sina föräldrar. Inflyttade behöver hyresrätt, alla har inte möjlighet att satsa på en villa. Familjeombildningar sker oavbrutet. Behovet är stort i både rimforsa och Kisa

Att få kommunens budget att gå ihop är en stående punkt på dagordningen.

På riksplanet är frågan om vinster i välfärden aktuell samt om bolagisering av friskolor. Det finns en klar linje i partiet att skattemedel ska användas till det som avses, dvs pengar till skolan ska gå till skolan, precis som i övriga verksamheter. Inga skattemedel till privata intressen.

Du gillar kanske också...