Äldrefond

På kommunfullmäktiges möte den 25 november lade Vänsterpartiet fram en motion om inrättande av en äldrefond:

Inrätta en äldrefond ‐ motion (V)
Bakgrund
Björn Morell (V) föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheten att inrätta en  äldrefond, där hälften eller mer av det 2% ‐ iga överskottsmålet avsätts för att bygga upp  ett kapital för äldrevård. Kapitalet ska kunna börja användas från 2025.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige mottar motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen för  beredning.

Du gillar kanske också...