Förstasidan

Bästa läsare!

Vänsterpartiet i Kinda-Ydre hänvisar intresserade till vår öppna Face Book sida!

Adress: https://www.facebook.com/kindavanstern/

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.