Förstasidan

Bästa läsare!

Vänsterpartiet i Kinda-Ydre hänvisar intresserade till vår öppna Face Book sida!

Adress: https://www.facebook.com/kindavanstern/